Bellmob

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, GDPR.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al SC CRISTOI SRL, prin urmare vom prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența.

De aceea am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționati cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta:

bellmob.ro este denumirea comerciala a S.C. CRISTOI SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in sat Ghiroda, Str. Campiei nr.13C, cu numar de ordine in Registrul ComertuluiJ35/3145/2006, cod unic de inregistrare fiscala RO 19079065 (in continuare “CRISTOI SRL” sau “noi“). in sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dvs., precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., va incurajam sa contactati Responsabilul CRISTOI SRL cu protectia datelor la adresa de e-mail gdpr@bellmob.ro sau prin posta sau curier la adresa: Sat Ghiroda,judetul Timis, Str.Campiei nr.13C, – cu mentiunea: in atentia Responsabilului CRISTOI SRL cu protectia datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm:

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

Când ne contactati folosind formularul de contact aflat pe site-ul web www.bellmob.ro , ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numărul de telefon;

Pe site-ul nostru web www.bellmob.ro putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării:

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri:

Pentru a vă contacta în vederea prestării serviciilor Cristoi în beneficiul dumneavoastră;

Pentru asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la serviciile Cristoi SRL. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între CLIENT și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei bellmob.ro față de atacuri cibernetice:

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstram datele dumneavoastră cu caracter personal:

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal timp de 6 luni pe platforma www.bellmob.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Acest lucru se poate face în mod expres în urma unei cereri de ștergere a datelor personale, disponibile în contul dumneavoastră, secțiunea GDPR.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal:

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

Furnizorilor de servicii servicii pentru hosting;

Prin reglementări contractuale, ne asigurăm că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeana privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor.

Autorităților publice în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim;

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute şi utilizate de către terţe parţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți:

În calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1, în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alti operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).

• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor (dreptul la restrictionarea procesării, articolul 18 GDPR).

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu vă afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca considerati în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata cu încălcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea sintezei prezentate mai jos:

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate.

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului dumneavoastră. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră

Onorarii.

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitiva sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționă cererea.

Durata de răspuns.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunță dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebam dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne vă ajuta să acționam mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră

Drepturile terțelor părți.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate:

Accesul

Puteți să ne cereți:

– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

– să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);

– dați curs unui drept legal de a vă opune;

– acestea au fost prelucrate ilegal;

– ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

– pentru respectarea unei obligații legale;

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza aceasta solicitare

Trebuie să aveți în vedere că procesul de ștergere a datelor, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;

– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți că datele să fie șterse;

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

– avem consimțământul dumneavoastră;

– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

– pentru a proteja drepturile Cristoi SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita că acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

– prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră;

– prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fară a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

– produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră;

– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns a fost luată în urma luării automate a deciziilor:

– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;

– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;

– se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. în Romania, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legile în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora (dreptul de a fi uitat).

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă garantăm că vom depune toate eforturile necesare pentru rezolvarea oricarei probleme pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Cristoi SRL cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: gdpr@bellmob.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa:sat Ghiroda, Str. Campiei nr.13C , – cu mențiunea în atenția Responsabilului GDPR Cristoi SRL cu protecția datelor.